Our publications

Zastosowanie procesów sterowania oraz metod komputerowej wizji przy podejmowaniu decyzji o zdatności regenerowanych olejów odpadowych

Author
RAFAŁ BONIECKI, MIROSŁAW MICIAK
Keywords
automatyka przemysłowa, ERP, przetwarzanie odpadów przemysłowych
Abstract

W przedstawionym referacie omówiono nowy proces technologiczny umożliwiający automatyczną ocenę jakości produktu. Zdecydowano się na automatyzację weryfikacji barwy i lepkości produktu z wykorzystaniem metod komputerowej wizji, co zapewni stabilność i powtarzalność parametrów produktu. Opisywany projekt rozbudowy systemu w już istniejącym przedsiębiorstwie, działającym w branży zbiórki i przetwarzania odpadów przemysłowych rozbudowywany jest o moduły realizujące zdalny monitoring i zarządzanie procesami technologicznymi w Zakładzie Rafinacji, przyłączonym do istniejącej już sieci przedsiębiorstw działających w systemie ERP.

Pobierz artykuł
PDF