Our publications

Wiedza jako kluczowy zasób w gospodarstwach trzodowych

Author
ELŻBIETA JADWIGA SZYMAŃSKA
Keywords
gospodarstwa trzodowe, wiedza, wykształcenie, skala produkcji
Abstract

Celem badań było rozpoznanie podstawowych źródeł wiedzy w gospodarstwach trzodwych o dużej skali produkcji. ródłem informacji były studia literatury przed- miotu oraz dane pozyskane ze 100 gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji ż ywca wieprzowego. Z badań wynika, że wiedza jest jednym z podstawowych warun- ków rozwoju gospodarstw trzodowych. Za miarę wiedzy przyjmuje się najczęściej formalne wykształcenie. W analizowanej grupie ponad 2/3 producentów żywca wie- przowego posiadało kwalifikacje rolnicze. Najczęściej były to osoby w średnim wieku o znacznym doświadczeniu w produkcji rolniczej. Większość badanych rolników wzbogacało swoją wiedzę poprzez gromadzenie danych dotyczących prowadzonej działalności oraz kosztów produkcji.

Pobierz artykuł
PDF