Our publications

Certyfikaty w zarządzaniu wiedzą

Author
ZDZISŁAW SZYJEWSKI
Keywords
certyfikaty, zarzdzanie wiedzą
Abstract

Zarządzanie wiedząukrytąposiadanąprzez pracowników jest dużym wyzwaniem w procesach biznesowych. Tworzone ramy kwalifikacji powinny stworzyć system po- równywalnych miar wiedzy, co uprości procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Stosowany obecnie system certyfikowania kwalifikacji i umiejętności stanowi dobry wzorzec do zastosowania w procesie tworzenia ram kwalifikacji. W pracy opisano sys- tem certyfikowania umiejętności informatycznych i w odniesieniu do tworzonych Polskich Ram Kwalifikacji. 

Pobierz artykuł
PDF