Our publications

Zarządzanie relacjami z klientami dzięki wykorzystanym narzędziom komunikacji marketingowej na przykładzie polskich teatrów

Author
Marian Niedźwiedziński, Halina Klepacz, Kamila Szymańska
Keywords
relacje z klientami, dialog, marketing partnerski, teatr, rynek kultury,
komunikacja marketingowa
Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia budowania trwałych relacji z klientami na rynku usług kulturalnych jako szczególnie wartościowego źródła prze- wagi konkurencyjnej. Podtrzymywanie i zarządzanie tymi relacjami jest możliwe, jeśli pracownicy instytucji sąotwarci na dialog z klientem, dopasowująofertędo jego po- trzeb oraz wykorzystują takie narzędzia komunikacji, które on sam preferuje. Warto tutaj zatem wykorzystać Internet czy bezpośredniąrozmowę, aby być z nabywcą w ciągłym kontakcie i czynić z niego równorzędnego partnera biznesowego, a więc współtwórcę korzyści dla niego samego. Podstawę empiryczną artykułu stanowią badania przeprowadzone wśród pracowników polskich teatrów w kwietniu 2014 r.

Pobierz artykuł
PDF