Our publications

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą

Author
PRZEMYSŁAW LECH
Keywords
systemy ERP, zarzdzanie projektami, wiedza w projektach, konsultanci,
wdroenie, system zintegrowany, metodyka wdroenia
Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono analizę czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu klasy ERP w kontekście ich związku z zarządzaniem wiedzą. Bazując na analizie dokumentów źródłowych z projektu wdrożenia systemu klasy ERP scharakteryzowano również poszczególne fazy projektu, przedstawiono główne dzia- łania, realizowane w każdej z faz oraz ich efekty. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż ponad połowa działań konsultantów miała związek z zarządzaniem wiedzą. Najbar- dziej intensywne działania prowadzone były w fazie koncepcji biznesowej oraz wsparcia po starcie, jednak zarządzanie wiedząbyło obecne we wszystkich fazach projektu.

Pobierz artykuł
PDF