Our publications

W służbie nauki, dydaktyki i praktyki gospodarczej – jubileusz 70-lecia prof. dr hab. inż. Ludosława Drelichowskiego

Author
Waldemar Bojar
Keywords
Prof. dr hab. inż. Ludosław Kazimierz Drelichowski, laudacja, dorobek, zasługi
Abstract

Prof. dr hab. inż. Ludosław Kazimierz Drelichowski urodził się dnia 25 grudnia 1944 r. w Wywożni w województwie wielkopolskim w rodzinie chłopskiej. Studia wyższe odbył w latach 1963–1969 na Wydziale Rolniczym i Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, uzyskując stopień mgr inż. rolnictwa w roku 1968 i stopień mgr inż. rybactwa morskiego w roku 1969. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu w 1974 r. Rada Naukowa Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena zdolności wydojowej krów przy zastosowaniu metod statystycznych i techniki komputerowej”. Stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 1976 nadała mu Rada Wydziału Zootechnicz- nego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. ”Zastosowanie metod symulacyjnych i programowania dynamicznego do regionalnego planowania produkcji bydlęcej”. Tytuł profesora nauk ekonomicznych w dyscyplinie – Informatyka, Ekonomia Organizacja i Zarządzanie nadała Jubilatowi Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu w 2004 roku. 

Pobierz artykuł
PDF