XV Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Date:
14 września 2018 r.
Place:
Bydgoszcz

Szanowni Państwo!

Zgodnie  z decyzją Zarządu PSZW na mocy Uchwały nr 1 z dnia 15.06.2018 r. Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą zwołuję posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o  charakterze  nadzwyczajnym  w dniu 14 września 2018 r. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 430, w sali nr 26 o godz. 11.30.

Z poważaniem,
Pełniący funkcję Prezesa Stowarzyszenia
dr hab. inż. Waldemar Bojar