Nasze publikacje

Weryfikacja przez symulację modelu matematycznego systemu produkcyjnego z priorytetami dynamicznymi

Autor
Oleg Zaikin, Tomasz Wiśniewski
Słowa kluczowe
modelowanie matematyczne i symulacyjne systemów produkcyjnych, strategie
priorytetów, wieloproduktowość
Streszczenie
Wielokanałowy system z priorytetami ukazuje się jako istotny w wielu zastosowaniach takich jak produkcja, systemy informatyczne czy telekomunikacyjne. W artykule rozważany jest wieloproduktowy, wielokanałowy system produkcyjny z priorytetami dynamicznymi bez wywłaszczeń . Przedstawiony został model matematyczny oraz symulacyjny systemu. Porównano wpływ parametrów sterujących: wielkość bufora przed stanowiskami, ilość równolegle pracujących zasobów na stanowiskach oraz rodzaj użytej strategii priorytetów w buforze (FIFO, LIFO, SPT, LPT) na parametry wyjściowe: czas cyklu produkcyjnego, czas opó źnień, procent odrzutu półproduktów z przepełnionych buforów, wykorzystanie zasobów na stanowiskach. Przedstawiono analizę wzajemnych interakcji czynników na parametry wyjściowe. Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne i symulacyjne systemów produkcyjnych, strategie priorytetów, wieloproduktowość.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.