Nasze publikacje

Cykl 2/6 w metodzie sympleks

Autor
Sebastian Sitarz
Słowa kluczowe
programowanie liniowe, metoda sympleks, cykle.
Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza zjawiska cykliczności występującego w zdegenerowanych zadaniach programowania liniowego na przykładzie cyklu typu 2/6. Podano postać ogólną zadania programowania liniowego, w którym występuje cykl 2/6 na podstawie pracy Halla i McKinnona [5]. Ponadto zaprezentowano przykład numeryczny ilustrujący występowanie cyklu 2/6. Słowa kluczowe: programowanie liniowe, metoda sympleks, cykle .
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.