Nasze publikacje

Model planowania grafikw obsugi kas w placwce handlowej

Autor
Henryk Potrzebowski
Słowa kluczowe
zadanie przydziału, harmonogramowanie zadań, model liniowy mieszany
Streszczenie
Praca powstała w związku z próbą modelowania i rozwiązania zadania planowania grafików obsługi kas w pewnym hipermarkecie tak, aby bazując na danych prognostycznych zapewnić z jednej strony jak najniższe koszty obsługi kas, a z drugiej – możliwie krótkie kolejki. W pracy zaproponowano model liniowy mieszany i wybrano SOLVER jako narzędzie konkurencyjne względem rozwiązania autorskiego. Przeprowadzono dyskusję, porównano wyniki z grafikiem otrzymanym za pomocąalgorytmu przybliżonego. Słowa kluczowe: zadanie przydziału, harmonogramowanie zadań, model liniowy mieszany.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.