Nasze publikacje

Kontekstowy układ współrzędnych nierównoległych – droga do nieregularnych modeli rozmytych

Autor
Andrzej Piegat, Marcin Olchowy
Słowa kluczowe
modelowanie, modelowanie rozmyte, logika rozmyta, modele nieregularne,
układy współrzędnych, wnioskowanie rozmyte
Streszczenie
W artykule przedstawiono nowąkoncepcjękontekstowego układu współrzędnych nierównoległych będącego uogólnieniem powszechnie stosowanego układu kartezjańskiego. W proponowanym układzie występować może dowolna liczba osi – w układzie kartezjańskim, w przestrzeni 2D występują 2 osie. Kontekstowy układ współrzędnych otwiera drogę do nieregularnego modelowania rozmytego mającego wiele zalet. Najważniejsze z nich to możliwość konstruowania dokładnych modeli rozmytych ze znacznie mniejszą liczbą reguł niż w przypadku regularnych modeli opartych na prostokątnej siatce podziałowej. Zaleta ta oznacza jednocześnie możliwość skutecznego, przezwyciężenia zjawiska przekleń stwa wymiarowości w modelowaniu rozmytym. W modelach nieregularnych nie muszą być stosowane wyłącznie sektory czworokątne – można stosować sektory dowolne: trójkątne, czworokątne, pięciokątne, etc. W artykule w sposób przyjazny czytelnikowi wyjaśniono, krok po kroku sposób zastosowania kontekstowego układu współrzędnych w nieregularnym modelowaniu rozmytym. Metodę zilustrowano przykładem. Słowa kluczowe: modelowanie, modelowanie rozmyte, logika rozmyta, modele nieregularne, układy współrzędnych, wnioskowanie rozmyte.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.