Nasze publikacje

Funkcja przynależności zbioru rozmytego – metody konstrukcji i interpretacji

Autor
Olgierd Hryniewicz
Słowa kluczowe
zbiory rozmyte, funkcja przynależności, metody konstrukcji, kopuły
Streszczenie
Zbiory rozmyte stały się podstawowym narzędziem modelowania niepewności o charakterze różniącym się od zwykłej losowości. Podstawową charakterystyką, która w jednoznaczny sposób opisuje zbiór rozmyty jest funkcja przynależ ności. W praktycznych zastosowaniach zakłada się,że funkcja przynależności podawana jest przez użytkownika, który konstruuje ją na podstawie dostępnych informacji, zarówno subiektywnych jak i obiektywnych. Mogą to być subiektywne informacje podane przez pojedynczego eksperta lub wyniki pomiarów (obiektywnych lub subiektywnych). W referacie przedstawiony zostanie krótki opis podstawowych metod konstrukcji i interpretacji funkcji przynależności. Zaprezentowana zostanie nowa interpretacja probabilistycznego podejścia do konstrukcji funkcji przynależności, wykorzystująca posybilistycznąinterpretacjęzbiorów rozmytych. Słowa kluczowe: zbiory rozmyte, funkcja przynależności, metody konstrukcji, kopuły.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.