Nasze publikacje

Przekształcanie grafu połączeń do struktury kernel and shell i jej zastosowania w zagadnieniach transportowych

Autor
Barbara Mażbic-Kulma, Henryk Potrzebowski, Jarosław Stańczak, Krzysztof Sęp
Słowa kluczowe
hub and spoke, system transportowy, klika, algorytm ewolucyjny
Streszczenie
Teoria logistycznych systemów transportowych zajmuje się zagadnieniem połączeń w przewozach ludzi i towarów. Od modelu systemu transportowego oczekuje się symulowania rzeczywistego systemu w celu rozwiązywania problemów transportowych. Do opisania systemów transportowych (kolejowych, drogowych czy lotniczych) przydatnymi mogąokazać sięgrafy. Wierzchołki grafu mogąodpowiadać węzłom logistycznym takim jak: stacje kolejowe, przystanki autobusowe, lotniska itd., a krawędzie – bezpośrednim połączeniom pomiędzy węzłami. Dokładny model trudno byłoby analizować lub optymalizować i dlatego jako przydatny model proponujemy strukturę kernel and shell oraz jej szczególny przypadek strukturę hub and spoke oraz strukturę -klikową, jako graf odwzorowujący strukturę połączeń. Struktury te umożliwiają koncentrację i zarządzanie transportem pomiędzy węzłami. W celu uzyskania tych struktur stosujemy specjalizowany algorytm ewolucyjny (EA). Słowa kluczowe: hub and spoke, system transportowy, klika, algorytm ewolucyjny.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.