Nasze publikacje

Symulacyjna metoda wyznaczania parametrów niezawodnościowych systemu przesyłowego o zależnych elementach

Autor
Jacek Malinowski
Słowa kluczowe
system przesyłowy, zależność stochastyczna, parametry niezawodnościowe,
polityka napraw, symulacja typu Monte Carlo, estyma\ൣja statystyczna
Streszczenie
Rozważany jest ogólny model systemu przesyłowego (danych, sygnałów, energii elektrycznej, surowców, itp.) zbudowanego z węzłów i łączy, w którym węzły końcowe pełnią rolęźródeł lub ujść. Komponenty systemu ulegają losowym uszkodzeniom, których usuwaniem zajmuje się pewna liczba ekip naprawczych. Zakłada się,że czasy do uszkodzenia poszczególnych komponentów mają rozkłady wykładnicze, przy czym dla komponentu połączonego z węzłem źródłowym czas ten ma inny rozkład, niż dla tego samego komponentu odłączonego od węzła źródłowego (stąd zależ ność). Zakłada sięteż, że czasy do naprawy poszczególnych komponentów mają rozkłady inne od wykładniczych. Złożoność modelu powoduje, że parametry niezawodnościowe procesu uszkodzeń i napraw rozważanego systemu sąpraktycznie niemożliwe do wyznaczenia w sposób analityczny, zatem do ich oszacowania użyto symulacji Monte Carlo oraz estymacji statystycznej. Okazało się przy tym,że nietrywialnym zadaniem jest wyznaczenie przedziału ufności dla szacowanych parametrów. W referacie przedstawiono lematy formułujące warunki powracalności procesu uszkodzeń i napraw, lematy określające granice szukanych przedziałów ufności, oraz zaprezentowano przykłady obliczeniowe. Słowa kluczowe: system przesyłowy, zależność stochastyczna, parametry niezawodnościowe, polityka napraw, symulacja typu Monte Carlo, estymacja statystyczna.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.