Nasze publikacje

Planowanie i kontrola realizacji projektów z rozmytymi czasami trwania zadań

Autor
Dorota Kuchta
Słowa kluczowe
rozmyte czasy zadań, harmonogramowanie projektu
Streszczenie
Artykuł proponuje metodęplanowania i kontroli realizacji projektów, w których czasy trwania zadań – zarówno w fazie planowania projektu, jak i w fazie realizacji – mogą być szacowane w postaci trójkątnych liczb rozmytych. W fazie planowania i w kolejnych punktach kontrolnych generowane są harmonogramy z dokładnymi planowanymi momentami rozpoczęcia zadań oraz z rozmytym oszacowaniem czasu realizacji całego projektu. Kolejne harmonogramy mają nie tylko minimalizować czas realizacji projektu, lecz być w maksymalnym stopniu zgodne z harmonogramem pierwotnym. Słowa kluczowe: rozmyte czasy zadań, harmonogramowanie projektu.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.