Nasze publikacje

Autor
Lech Kruś, Jan Skorupiński, Eugeniusz Toczyłowski
Słowa kluczowe
motywacyjnie zgodne mechanizmy decyzyjne, systemy wieloagentowe, optymalizacja wielokryterialna
Streszczenie
Praca dotyczy analizy motywacyjnie zgodnych wielokryterialnych mechanizmów decyzyjnych z wykorzystaniem komputerowych systemów wieloagentowych. To ogólne zagadnienie rozpatrywane jest na przykładzie rynkowego problemu producenta i klientów zainteresowanych zakupem jego produktu. Decyzje klientów i producenta mają charakter wielokryterialny, przy czym każdy ma i wyraża swoje odrębne preferencje. Klienci oceniająróżne warianty produktu ze względu na własne kryteria. Producent decyduje, który wariant wprowadzi na rynek i zaoferuje klientom. W celu harmonizacji interesów obu stron, wśród kryteriów producenta, oprócz reprezentujących jego wewnętrzne preferencje, jest także kryterium uwzględniające stopień zadowolenia klientów z oferowanego produktu. Poszukuje się rozwiązań zgodnych z preferencjami klientów i z preferencjami producenta. Zaprojektowano wieloagentowy system komputerowy wspomagający wielokryterialną analizę dokonywaną przez klientów i producenta. Przedstawia się wyniki sesji zrealizowanych przy pomocy systemu. Prezentowane są wybrane rozwiązania i ich analiza. Słowa kluczowe: motywacyjnie zgodne mechanizmy decyzyjne, systemy wieloagentowe, optymalizacja wielokryterialna.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.