Nasze publikacje

Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w regułowym języku zapytań MELSQL

Autor
Magdalena Krakowiak
Słowa kluczowe
systemy wspomagania decyzji, regułowy język zapytań, odkrywanie wiedzy,
dyskretyzacja zmiennych, zbiory przybliżone
Streszczenie
W artykule zaprezentowano rozwiązanie dotyczące zastosowania teorii zbiorów przybliżonych w systemach wspomagania decyzji. W ramach przeprowadzonych badań na podstawie własnych definicji zapytania i definicji reguły logicznej, opracowano algorytm tworzenia reguł z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych. Przedstawiona procedura stanowi integralną część zaprojektowanego modelu regułowego języka zapytań MELSQL. Słowa kluczowe: systemy wspomagania decyzji, regułowy język zapytań , odkrywanie wiedzy, dyskretyzacja zmiennych, zbiory przybliżone.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.