Nasze publikacje

Zmienność średniej liczby wybranych alternatyw w głosowaniu aprobującym

Autor
Monika Kozińska, Honorata Sosnowska
Słowa kluczowe
głosowanie aprobujące, eksperyment
Streszczenie
W dyskusjach nad eksperymentami dotyczącymi głosowania aprobującego pojawia siępytanie, na ile średnia liczba wybieranych przez głosujących alternatyw jest stała, ewentualnie zależna od charakteru głosowania i liczby alternatyw. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zostało przeanalizowanych wstępnie 12 głosowań przeprowadzonych w ramach różnych eksperymentów w latach 2005-2009 na próbach złożonych z polskich respondentów. Na podstawie analizy wyników głosowań można odrzucić hipotezęo stałości średniej liczby wybranych alternatyw. Słowa kluczowe: głosowanie aprobujące, eksperyment.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.