Nasze publikacje

Analiza odporności na przerwanie w dużych sieciach komunikacyjnych

Autor
Przemysław Kobylański, Michał Kulej, Jerzy Pieronek
Słowa kluczowe
optymalizacja odporna, sie komunikacyjna, układ elektryczny, opór zastępczy
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę odporności dużych sieci komunikacyjnych na przerwanie połączenia między węzłami oraz zaproponowano miarę odporności węzła na utratę połączenia z innymi węzłami. Wykorzystując tę miarę zdefiniowano pojęcia rdzenia i obrzeż a sieci, tj. węzłów najmocniej i najsłabiej połączonych z siecią. Rozważania zilustrowano wynikami eksperymentów obliczeniowych dla sieci kolejowej PKP złożonej z ponad półtora tysiąca węzłów. Analiza tak dużej sieci jest możliwa dzięki wielomianowej złożoności obliczeniowej zaproponowanej metody, której idea jest oparta na rozwiązywaniu równań opisujących elektryczne sieci oporników. Słowa kluczowe: optymalizacja odporna, sieć komunikacyjna, układ elektryczny, opór zastępczy.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.