Nasze publikacje

Estymacja relacji porządku na podstawie porównań parami wskazujących kierunek preferencji z błędami losowymi

Autor
Leszek Klukowski
Słowa kluczowe
estymacja relacji porządku, porównania parami z błędami losowymi.
Streszczenie
W pracy przedstawiono estymatory relacji porządku w zbiorze skończonym, na podstawie porównań parami z błędami losowymi, przy założeniu wielokrotnych, niezależ nych porównań binarnych każdej pary elementów. Postać rozważanych estymatorów opiera się na koncepcji nearest adjoining order (Slater 1961), polegającej na wyznaczeniu ocen minimalizujących różnice między postacią relacji i porównaniami. Przedstawiono dwie postacie estymatora: pierwsza opiera się na sumowaniu porównań każdej pary, druga – na medianie z porównań. Własności estymatorów otrzymano na podstawie nierówności probabilistycznych. Słowa kluczowe: estymacja relacji porządku, porównania parami z błędami losowymi.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.