Nasze publikacje

Binarne macierze porównań parami Możliwości zastosowań w zagadnieniach wyznaczania oceny grupowej

Autor
Hanna Bury, Dariusz Wagner
Słowa kluczowe
ocena grupowa, macierze porównań parami, porządki częściowe, warunki
przechodniości ocen
Streszczenie
Przedstawiono zmodyfikowaną postać macierzy porównań parami. Zapis binarny zastosowano również do macierzy rozkładu głosów ekspertów, co ułatwiło badanie występowania cykli w ocenie grupowej oraz sformułowanie zadania wyznaczania oceny grupowej jako zadania optymalizacji. Binarna postać macierzy porównań parami umożliwia też prosty zapis opinii ekspertów w przypadku, gdy eksperci podająporządek częściowy obiektów. Podano przykłady obliczeniowe. Słowa kluczowe: ocena grupowa, macierze porównań parami, porządki częściowe, warunki przechodniości ocen.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.