Nasze publikacje

Heurystyczna procedura szeregowania zadań w systemie maszyn równoległych przy ograniczonej dostępności zasobów

Autor
Zbigniew Buchalski
Słowa kluczowe
systemy maszyn równoległych, szeregowanie zadań, rozdział zasobów, algorytmy heurystyczne
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja rezultatów badań problemu czasowo-optymal- nego szeregowania zadań i rozdziału zasobów w systemie maszyn równoległych. System ten posiada m równoległych maszyn, na których należ y wykonać n zadań. Zakładamy, że wszystkie zadania są niezależ ne i liczba zadań jest większa od liczby maszyn. Zakładamy ponadto, że występuje stałość przydziału zasobów do maszyn podczas wykonywania całego zbioru zadań. Dla zadanej funkcji czasu realizacji zadań sformułowano model matematyczny problemu. Ponieważ problem ten należy do klasy problemów NP-zupełnych zaproponowano pewien algorytm heurystyczny dla rozwiązania postawionego problemu. Zaprezentowano rezultaty eksperymentów obliczeniowych wykonanych na bazie podanego w pracy algorytmu heurystycznego. Słowa kluczowe: systemy maszyn równoległych, szeregowanie zadań, rozdział zasobów, algorytmy heurystyczne.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.