Nasze publikacje

Metodyka formułowania kwantyfikatorów lingwistycznych w systemach informatycznych zarządzania

Autor
Jarosław Becker, Ryszard Budziński, Marta Szarafińska, Barbara Wąsikowska
Słowa kluczowe
dane lingwistyczne, teoria zbiorów rozmytych, kwantyfikator lingwistyczny,
systemy informatyczne zarządzania
Streszczenie
Współczesne systemy informatyczne charakteryzuje złożoność procedur dotyczących przetwarzania i pozyskiwania danych. Coraz częściej niezbędnymi dla podjęcia decyzji okazują się być informacje wyrażone w formie słownej (lingwistycznej). W artykule przedstawiono metodykę tworzenia kwantyfikatorów lingwistycznych z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych. Na przykładzie rozmytych modeli konceptów lingwistycznych zbudowano modele kwantyfikatorów o wieloelementowych słownikach oraz przedstawiono propozycjęich umiejscowienia w systemie informatycznym klasy DSS. Słowa kluczowe: dane lingwistyczne, teoria zbiorów rozmytych, kwantyfikator lingwistyczny, systemy informatyczne zarządzania.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.