Nasze publikacje

Wielokryterialna ocena projektów zgłaszanych w ramach budżetów obywatelskich z zastosowaniem metody ANP

Autor
Jarosław Becker, Marek Kannchen
Słowa kluczowe
budżet obywatelski, wielokryterialne wspomaganie decyzji, ANP, preferencje, opinie ekspertów, kompetencje ekspertów
Streszczenie

W artykule zaprezentowano procedurę wielokryterialnej analizy decyzyjnej projektów zgłaszanych do realizacji w ramach budżetów obywatelskich. Badanie (case study) zrealizowano przy użyciu metody ANP (ang. Analytic Network Process). Zastosowana procedura umożliwiła określenie porządku, zgodnie z którym zostały wyłonione projekty. Inicjatywy te miały zdaniem ekspertów największy wpływ na zrównoważony rozwój miasta i należało je wskazać mieszkańcom jako najlepsze do realizacji. W badaniu zaproponowano uwzględnienie preferencji pomysłodawców projektów oraz rang ważności poszczególnych ekspertów – odzwierciedlające poziomy ich kompetencji w rozpatrywanym problemie decyzyjnym.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.