Nasze publikacje

Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą w praktyce funkcjonowania organizacji

Autor
Irena Figurska
Słowa kluczowe
wiedza, zarządzanie wiedzą, kultura organizacji
Streszczenie

Współcześnie, w gospodarce opartej na wiedzy, coraz większego znaczenia dla konkurencyjności organizacji nabiera zarządzanie wiedzą jako zasobem strategicznym. Wiele czynników determinuje efektywność zarządzania wiedzą, a wśród nich na szczególną uwagę zasługują czynniki związane z kulturą organizacji. Niniejsze opracowanie opisuje kulturę organizacji sprzyjającą zarządzaniu wiedzą, identyfikuje determinanty ZW o charakterze kulturowym, a także prezentuje wyniki badania ankietowego, które pozwoliło wskazać elementy kultury organizacji stanowiące barierę dla efektywnego zarządzania wiedzą w organizacjach.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.