Nasze publikacje

Wykorzystanie modelu SCOR do oceny funkcjonowania łańcucha dostaw firmy z branży spożywczej

Autor
Michał Jakubiak
Słowa kluczowe
łańcuch dostaw, SCOR, planowanie, wskaźniki efektywności ŁD
Streszczenie

Chcąc badać efektywność procesów planistycznych należy określić właściwe wskaźniki pozwalające oceniać zachodzące procesy i ich efekty. Zarządzanie wiedzą zdobytą w wyniku tysięcy projektów, obserwacji i analiz stało się podstawą budowy modelu SCOR (ang. Supply Chain Operation Reference-Model), który pozwala zaprojektować i ocenić procesy logistyczne zachodzące w łańcuchu dostaw. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie unikalnego systemu wskaźników obejmującego procesy planistyczne zachodzące w branży drobiarskiej. Złożoność łańcucha dostaw i często różne cele uczestników przepływu produktów i informacji, powoduje dużą trudność w ocenie zachodzących procesów planowania i kaskadowania uzyskiwanych ocen i wyników.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.