Nasze publikacje

Ewaluacja dostawców w procesie logistycznym przedsiębiorstwa metodą fTOPSIS

Autor
Grzegorz Ladorucki, Waldemar Wolski
Słowa kluczowe
ewaluacja dostawców, metoda fTOPSIS, MCDA
Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie procedury badawczej ewaluacji dostawców z zastosowaniem metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej (MCDA – ang. Multi Criteria Decision Analysis) w procesie logistycznym przedsiębiorstwa metodą fTOPSIS oraz praktyczna weryfikacja zaproponowanego podejścia. Prezentowane podejście rozszerza klasyczny model MCDA o ewaluację dostawców oraz strategie agregacji (funkcje zapominania).

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.