Nasze publikacje

Prosumpcja młodych konsumentów – korzyści i wyzwania dla firm

Autor
Elżbieta Szul
Słowa kluczowe
prosumpcja, prosument, koprodukcja
Streszczenie

Prosumpcja jest przejawem aktywności konsumentów, którzy znużeni dotychczasowym modelem konsumpcji pragną włączyć się w proces tworzenia oferty rynkowej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby dostosowywać ją do swoich oczekiwań. Wpływ na rozwój prosumpcji ma niewątpliwie rozwój nowoczesnych technologii, w tym urządzeń moblilnych oraz powszechny dostęp do Internetu. Dzięki temu konsumenci mogą korzystać z ogromnych ilości informacji oraz tworzyć sieci społeczne dzielące się swoją wiedzą, informacjami, pomysłami. Celem artykułu jest przedstawienie zachowań prosumpcyjnych młodych konsumentów oraz ich znaczenia dla działaności firm, na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonch wśród młodych osób oraz w oparciu o analizę literatury. Z badań wynika, że młodzi są faktycznie prosumentami (choć bardzo rzadko się nimi określają) i świadomymi konsumentami, którzy chcą włączać się w tworzenie oferty rynkowej i chcą mieć wpływ na końcową wersję produktu czy usługi, a także modyfikują zakupione produkty, aby dostosować je do swoich potrzeb. Wiekszość badanych spotyka się z działaniami firm mającymi na celu włączanie ich we współtworzenie rozwiązań, jednakże niewielu z nich bierze w nich udział, co jest z kolei warunkowane zbyt małą aktywnością firm w tym obszarze. Dzięki szerokiemu dostępowi do informacji młodzi konsumenci mają dużą wiedzę o firmach i ich produktach i chętnie dzielą się swoją wiedzą, opiniami, wrażeniami z użytkowania produktów z innymi konsumentami, przez co kształtują wizerunek firm. Przeprowadzone badania wskazują także na dużą otwartość młodych osób na podejmowanie aktywności takich jak np. opiniowanie nowowprowadzanych produktów czy wręcz współudział w kształtowaniu, projektowaniu oferty rynkowej tak, aby jak najlepiej zaspokajała ich potrzeby. Taka aktywność młodych konsumentów może być szansą osiągniecia przewagi konkurencyjnej dla firm, które się na nią otworzą.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.