Nasze publikacje

Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania flexsim – studium przypadku

Autor
Krzysztof Jurczyk, Arkadiusz Wzorek
Słowa kluczowe
linia montażowa, modelowanie i symulacja, specjalistyczne pakiety obliczeniowe, systemy produkcyjne, systemy wspomagania decyzji
Streszczenie

W pracy zaproponowano model symulacyjny linii produkcyjnej napojów bezalkoholowych. Model został utworzony w programie FlexSim 3d Simulation Software. W kolejnych akapitach artykułu szczegółowo omówiono zasady działania utworzonego modelu oraz przedstawiono wyniki testów numerycznych, jakie przeprowadzono w celu identyfikacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu analizowanego systemu.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.