Nasze publikacje

Metody wspomagania wielokryterialnych decyzji grupowych AHP i Promethee GDSS – analiza porównawcza

Autor
Marek Kannchen, Paweł Ziemba, Mariusz Borawski
Słowa kluczowe
AHP, wspomaganie decyzji, decyzje grupowe, decyzje wielokryterialne, Promethee GDSS, analiza GAIA
Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie wielokryterialnego wspomagania decyzji grupowych z zastosowaniem metod AHP oraz Promethee GDSS. Metody te wykorzystano do rozwiązania problemu decyzyjnego, w którym należało uwzględnić różne warianty decyzyjne, podlegające ocenie według wielu kryteriów. W przypadku decyzji wielokryterialnych decydent powinien posiadać szeroki zakres wiedzy dotyczącej kryteriów wyboru, a wiedza ta nie zawsze podana jest w sposób ilościowy. Ocena końcowa podjęta przez grupę powinna być względnie obiektywna, czyli niezależna od preferencji i opinii pojedynczego decydenta.
Wyżej wymienione metody zastosowano do budowy rankingu projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Celem jest wskazanie projektów wpływających najkorzystniej na zrównoważony rozwój miasta.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.