Nasze publikacje

Wiedza i innowacje w tworzeniu wartości organizacji

Autor
Alicja Krzepicka, Jolanta Tarapata
Słowa kluczowe
wiedza, innowacje, wartość, wartość organizacji
Streszczenie

W opracowaniu podjęto problematykę wiedzy i innowacji w tworzeniu wartości organizacji. Znaczenie tej tematyki wynika z faktu, że każda organizacja, dążąc do zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku, musi być świadoma znaczenia zasobów wiedzy, jakie posiada oraz podejmować aktywną działalność innowacyjną, musi być więc kreatywna. Wiedza i innowacje sprzyjają realizacji strategii nastawionej na wzrost wartości, umożliwiają osiąganie sprawnego oraz zrównoważonego rozwoju a także stabilizują kondycję organizacji. Dzięki umiejętnemu gospodarowaniu wiedzą oraz zastosowaniu innowacji, organizacja może osiągnąć wzrost swojej wartości rynkowej, ponieważ: zwiększa się wartość oraz szybkość osiągania dodatnich przepływów pieniężnych oraz zmniejsza się ryzyko osiągania korzyści w wyniku wzrostu możliwości szybkiego reagowania na zmiany, które zachodzą w otoczeniu organizacji.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.