Nasze publikacje

Zarządzanie wiedzą przy użyciu systemu ekspertowego

Autor
Izabela Rojek, Janusz Dorożyński, Daria Anna Ośka
Słowa kluczowe
ekspert, wspomaganie decyzji, system ekspertowy, baza wiedzy, indukcja reguł
Streszczenie

Zarządzanie wiedzą rozumiane jest jako zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy jawnej oraz niejawnej użytkowników systemu ekspertowego wspomagającego rozwiązywanie wybranych problemów z określonej dziedziny. Jest to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w firmie, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia. Zostało ono zaprezentowane przy użyciu systemu ekspertowego wspomagającego wybór kawy. System utworzono dwoma narzędziami, przy użyciu CLIPS 6.3 oraz SPHINX 4.5. Dokonano porównania przydatności tych dwóch narzędzi do tworzenia systemu ekspertowego, jako narzędzia do zarządzania wiedzą.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.