Nasze publikacje

Baza wiedzy o dźwiękach i utworach na potrzeby muzykoterapii w fizjoterapii

Autor
Dominik Turzyński, Piotr Sulikowski
Słowa kluczowe
muzyka, dźwięki, baza wiedzy, muzykoterapia, fizjoterapia
Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja idei zastosowania muzykoterapii we wsparciu procesu leczenia z wykorzystaniem zarządzania wiedzą. Na podstawie analizy literaturowej i przeglądu różnych sposobów charakterystyki muzyki autorzy proponują koncepcję zawartości bazy wiedzy o dźwiękach i utworach na potrzeby realizacji procesów terapeutycznych i okołoterapeutycznych. Baza stanowi podstawę dla rozwijanej aplikacji informatycznej, która ma posłużyć fizjoterapeutom, a docelowo ogółem personelowi medycznemu, w stosowaniu muzyki jako środka wspomagającego leczenie.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.