Nasze publikacje

Ewolucja łańcucha dostaw drewna po 1985 roku

Autor
Izabela Dziaduch
Słowa kluczowe
łańcuch dostaw drewna, prace leśne, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), zakłady usług leśnych (ZUL)
Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizę ewolucji łańcucha dostaw drewna pochodzącego z lasów państwowych. Wskazano okresy, w których nastąpiły radykalne ekonomiczno-organizacyjne zmiany w polskiej gospodarce leśnej. Zdefiniowano czynności wchodzące w skład łańcucha dostaw drewna oraz wykonawców poszczególnych prac leśnych. Artykuł zawiera również przegląd definicji łańcucha dostaw oraz informacje na temat gospodarki leśnej w Polsce.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.