Nasze publikacje

Wpływ wybranych elementów otoczenia na rozwój organizacji uczących się sektora MSP

Autor
Anna Lemańska-Majdzik
Słowa kluczowe
otoczenie organizacji, organizacje uczące się, sektor MSP
Streszczenie

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to ważna grupa wpływająca na rozwój gospodarczy kraju, która jest jednak silnie narażona na oddziaływanie turbulentnego otoczenia. Zmienność otoczenia to jedna z najbardziej charakterystycznych cech współczesnych warunków gospodarowania, dlatego też ważna okazuje się, umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem narażonym na ciągłe zmiany. Organizacje uczące się to szczególna grupa przedsiębiorstw, która adaptując się do zmiennych warunków, ma szanse na odniesienie sukcesu rynkowego.

Celem opracowania jest ocena wybranych elementów otoczenia wpływających na rozwój przedsiębiorstw uczących się z sektora MSP. Badanie przeprowadzone w 2016 roku pozwoliło na pokazanie obszarów warunkujących rozwój tych przedsiębiorstw, które płyną zarówno z makro, jak i z mikrootoczenia. Podczas analizy danych wykorzystano statystyki podstawowe oraz współczynniki korelacji rangowych tau-Kendalla pokazujące związki pomiędzy zmiennymi.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.