Nasze publikacje

Harmonogramowanie zadań produkcyjnych w wytwórni blach dachowych

Autor
Adam Stawowy, Magdalena Wąsik
Słowa kluczowe
harmonogramowanie produkcji, grupowanie obiektów, heurystyki
Streszczenie

W pracy przedstawiono dwukryterialny problem harmonogramowania produkcji, który polega na jednoczesnym harmonogramowaniu zadań i ich grupowaniu w partie produktów. Motywacją badań była analiza procesu planowania w zakładzie przetwórczym blachy stalowej, w którym zlecenia są przetwarzane w systemie „make to order”. Zagadnienie to jest połączeniem harmonogramowania zadań na pojedynczej maszynie z problemem pakowania pudełek. W artykule przedstawiono porównanie, otrzymanego z zakładu, planu produkcji z harmonogramami utworzonymi za pomocą prostej, dedykowanej heurystyki i algorytmu genetycznego. Wyniki badań dowiodły skuteczności proponowanych heurystyk.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.