Nasze publikacje

System klasy ECM jako rozwiązanie informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w organizacji

Autor
Radosław Wójtowicz
Słowa kluczowe
Enterprise Content Management, zarządzanie treścią przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia informatyczne, zarządzanie dokumentami, zarządzanie wiedzą
Streszczenie

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie syntetycznych i przeglądowych wybranych zagadnień dotyczących systemów informatycznych zaliczanych do klasy ECM, czyli systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Pierwsza część artykułu zawiera definicje podstawowych pojęć z opisywanego obszaru. Następnie przedstawiono charakterystykę technologii informatycznych służących zarządzaniu wiedzą, a w tym w szczególności systemów ECM. Opracowanie kończą uwagi dotyczące implementacji systemów ECM w organizacji.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.