Nasze publikacje

Metodologia badania rozpływu energii drganiowej w maszynach i konstrukcjach budowlanych

Autor
Mariusz Żółtowski
Słowa kluczowe
dynamika, degradacja stanu, drgania, analiza modalna, diagram stabilizacyjny
Streszczenie

W przedstawionym opracowaniu wskazano na zakres możliwych zastosowań badania miar rozpływu energii drganiowej wykorzystywanych w badaniu procesów drganiowych i metodach analizy modalnej w obszarze budownictwa, w ramach metodologii badań i metodyk szczegółowych. Analizy teoretyczne i weryfikacja praktyczna badania wielu różnych materiałów i budowli oraz różnych maszyn związanych z budownictwem i technologią realizacji różnych procesów fizycznych w ujęciu interdyscyplinarnym wskazują na szerokie możliwości zastosowań opisanych dokonań.

Uznając potrzebę doskonalenia metod badania maszyn i konstrukcji budowlanych dla potrzeb oceny ich stanu degradacji - w tej pracy przedstawiono uogólnione oraz istotne wyniki postępowania badawczego w zakresie weryfikacji skuteczności opracowanych różnych metodyk szczegółowych realizowanych w badaniach symulacyjnych, stanowiskowych i eksploatacyjnych.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.