Nasze publikacje

Zastosowanie komputerowych banków danych regionalnych GUS do monitorowania poziomu rozwoju miast i obszarów wiejskich

Autor
Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz
Słowa kluczowe
zróżnicowanie poziomu rozwoju, lokalne systemy terytorialne, miasta i obszary wiejskie, BDR GUS, metoda analizy
Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono metodę wieloczynnikowej analizy i oceny poziomu rozwoju gmin, w tym miast i obszarów wiejskich, tj. jednostek terytorialnych w odniesieniu do których nie opracowuje się w statystyce syntetycznych mierników oceny. Metodę tą zastosowano w PB nr 3808/B/H03/2011/40, gdzie przy wykorzystaniu komputerowych banków danych regionalnych publikowanych przez GUS, prze-prowadzono dla lat 2003, 2008, 2010 i 2012 cztery odrębne analizy oraz delimitacje wszystkich w kraju miast i obszarów wiejskich wg poziomu rozwoju. Pozwoliło to na określenie zmian w zasięgu terytorialnym obszarów o względnie wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju. W opracowaniu przedstawiono założenia metodyczne oraz częściowe wyniki tych badań. 

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.