Nasze publikacje

Komputerowe wspomaganie eksperymentów ekonomicznych

Autor
Małgorzata Łatuszyńska
Słowa kluczowe
ekonomia eksperymentalna, komputerowe aplikacje i metody, przeprowa-dzanie eksperymentów ekonomicznych
Streszczenie

Ekonomia przez długie lata była uważana za naukę, w której nie jest możliwe zastosowanie eksperymentów – podobnie jednak sądzono o wielu dziedzinach, których obecnie nie wyobrażamy sobie bez eksperymentów. W ostatnich latach podejście do ekonomii jako nauki eksperymentalnej diametralnie się zmieniło. Wpłynęły na to przede wszystkim dwa czynniki: teorie ekonomiczne stały się wystarczająco dojrzałe, aby testować je w laboratorium, a ponadto pojawiły się użyteczne techniki, które w takich testach mogą być stosowane. Dzięki ciągłemu rozwojowi informatyki, realizacja badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych w coraz większym stopniu jest wspomagana komputerowo. Celem artykułu jest analiza stosowalności różnych narzędzi informatycznych zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji eksperymentu ekonomicznego. Dodatkowo, dokonano przeglądu specjalistycznego oprogramowania eksperymentalnego przeznaczonego do wspomagania ekonomii eksperymentalnej.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.