Nasze publikacje

Statystyka publiczna a system wspomagania decyzji

Autor
Wioletta Zwara
Słowa kluczowe
system informacyjny, system wspomagania decyzji, statystyka publiczna, dane, informacja, decyzja
Streszczenie

W artykule zamieszczono specyfikę powiązań statystyki publicznej z systemami wspomagania decyzji. 

Pierwsze powiązanie jest efektem istotnej roli statystyki publicznej w dostar-czaniu informacji będącej podstawą podejmowania decyzji. Drugie, wynikające z charakteru pierwszego, tj. z faktu zobligowania statystyki publicznej do dostarcza-nia rzetelnych i obiektywnych informacji, związane jest z koniecznością wdrożenia w statystyce publicznej najnowszych rozwiązań informacyjnych. Wprowadzane zmiany systemów informatycznych wspomagających realizację zadań związanych z zewnętrznym, jak i wewnętrznym odbiorcą informacji, wymagają nakładów na sprzęt, oprogramowanie i eksploatację złożonych rozwiązań

 

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.