Nasze publikacje

Metoda diagnozowania stanu zdatności układu hamulcowego naczep i ciągników siodłowych

Autor
MACIEJ SZEWS, DANIEL PERCZYŃSKI, SYLWESTER WAWRZYNIAK, KAZIMIERZ PESZYŃSKI
Słowa kluczowe
diagnozowanie stanu zdatności, układ hamulcowy, ciągnik siodłowy, pomiar
temperatury
Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę diagnozowania stanu zdatności układu hamulcowego naczep i ciągników siodłowych na podstawie pomiaru temperatury wybranego elementu układu hamulcowego. Badania wstępne wykonano z wykorzystaniem kamery termograficznej dla układu klocek hamulcowy – tarcza hamulcowa ciągnika siodłowego Iveco Stralis AS440S50 T/P. Na tej podstawie do pomiaru temperatury wybrano cyfrowe czujniki DS18B20 z interfejsem 1-wire. Do rejestracji wartości temperatury zastosowano czterokanałowy cyfrowy miernik temperatury oparty o mikrokontroler ATmega32 z transmisję danych w standardzie RS232. Analiza uzyskanych wyników badań wykazuje, że istnieje istotna zależność pomiędzy wartością temperatury blokady a temperaturą wydzieloną w węźle ciernym podczas procesu hamowania, pozwalająca na określenia stanu zdatności układu hamulcowego.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.