Nasze publikacje

Modele matematyczne zmian w warstwie wierzchniej elementów par kinematycznych, jako narzędzie prognozowania ich stanu

Autor
MACIEJ MATUSZEWSKI, ROBERT POLASIK, MICHAŁ STYP-REKOWSKI, IVAN OBORSKI
Słowa kluczowe
naprawy powypadkowe, konstrukcja nośna pojazdów, analiza modalna
Streszczenie

W pracy przeanalizowano przydatność wyników oceny stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn do prognozowania stanu obiektu technicznego. Omówiono również aspekty transformacji technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej. Do prognozowania stanu elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym zaproponowano modele matematyczne. Opracowane one zostały na podstawie szeregu badań doświadczalnych dotyczących zmian stanu warstwy wierzchniej pod wpływem wymuszeń zewnętrznych. Do opisu tych zmian przyjęto: ubytek masy, zmianę wymiaru liniowego oraz różne parametry chropowatości.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.