Nasze publikacje

Wybrane problemy transportu drogowego

Autor
ROBERT KOSTEK, JERZY KALWAJ, FILIP KACHEL
Słowa kluczowe
transport, dtogowy, samochodowy, problemy
Streszczenie

W artykule tym przedstawiono bieżące problemy transportu drogowego. Artykuł ten oparto głównie na wypowiedziach przedstawicieli firm transportowych; prezentuje on więc problemy, z jakimi spotykają się oni na co dzień. Są to na przykład problemy finansowe (długie terminy płatności) czy kadrowe (trudność znalezienia odpowiednich kierowców). Niektóre z problemów opisano i przeanalizowano. Dodatkowo prowadzona polityka transportowa ma na celu ograniczenie strumieni towarów transportowanych samochodami. Jednocześnie inne gałęzie transportu (kolej jak i żegluga śródlądowa) nie są w stanie przejąć części ładunków transportowanych drogami, co nie prowadzi do zamierzonego efektu polityki transportowej.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.