Nasze publikacje

Spektroskopia w badaniach olejów silnikowych

Autor
MAŁGORZATA KASTELIK
Słowa kluczowe
analiza spektralna w podczerwieni FT-IR, spektroskopia, olej silnikowy
Streszczenie

Treści artykułu dotyczą badań olejów silnikowych z zastosowaniem techniki spektroskopii w podczerwieni FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Artykuł zawiera wybrane wyniki badań spektrofotometrycznych obejmujących zmiany wybranych własności eksploatowanych olejów silnikowych.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.