Nasze publikacje

Aspekt aplikacyjny żeliwa ADI

Autor
TOMASZ GIĘTKA, KRZYSZTOF CIECHACKI
Słowa kluczowe
ausferryczne żeliwo sferoidalne (ADI)
Streszczenie

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania żeliwa sferoidalnego hartowanego z przemianą izotermiczną (ADI) na odpowiedzialne części pojazdów i maszyn. Dla wybranego wytopu zaproponowano wariant obróbki cieplnej, dzięki któremu w efekcie końcowym uzyska się odlew zgodny z normą PN-EN ISO 1564. Austenityzowanie przy hartowaniu żeliwa ADI wpływa na zawartość węgla w austenicie w zależności od temperatury wygrzewania. Natomiast nasycenie austenitu oddziaływuje na jego przemianę w procesie ausferrytyzowania osnowy metalowej i kształtowania mikrostruktury. Żeliwo sferoidalne o osnowie ferrytycznej hartowano z przemianą izotermiczną w zakresie ausferrytyzowania w temperaturze tpi = 400 i 300C w przedziale czasu pi = 7,5 ÷ 240 min. Próbki austenityzowano stopniowo. Wygrzewano w nominalnej temperaturze tγ = 950C, po czym podchładzano do temperatury tγ’ = 850 i 800C. Badania w tym zakresie będą kontynuowane.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.