Nasze publikacje

Prognozowanie zużycia okładzin ciernych hamulców tarczowych w procesie eksploatacji pojazdów samochodowych

Autor
ANDRZEJ GAJEK
Słowa kluczowe
diagnostyka, prognozowanie, hamulce, czujniki
Streszczenie

W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie możliwości prognozowania stanu zespołów pojazdu samochodowego. Zaprezentowano nowy algorytm prognozowania okresu użytkowania okładzin ciernych hamulców tarczowych z uwzględnieniem indywidualnych warunków eksploatacji pojazdu. Przedstawiono zasadę działania oraz budowę czujnika zużycia okładzin. Konstrukcja czujnika umożliwia zrealizowanie dwóch celów: oszacowania intensywności zużycia okładzin i na tej podstawie obliczenia prawdopodobnego przebiegu pojazdu do ich wymiany oraz zasygnalizowania zużycia granicznego okładziny. Omówiono strategię sygnalizacji zużycia granicznego i przebiegu do wymiany okładzin. Przedstawione rozwiązanie pozwala rozszerzyć zakres diagnostyki pokładowej pojazdów samochodowych o funkcję prognozowania trwałości okładzin ciernych.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.