Nasze publikacje

Doskonalenie rozwiązań logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowańsystemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsiębiorstwie Belma Accessories Systems Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Autor
Ludosław Drelichowski, Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, Jacek Kurkus
Słowa kluczowe
logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP
Streszczenie

Doskonalenie rozwiązań logistycznych w ramach przedsiębiorstw realizujących procesy dynamicznego rozwoju skali i asortymentu produkowanych wyrobów, wymaga realizacji zadań inwestycyjnych tworzących bazę techniczną i informatyczną dla wprowadzonych zmian. Bazę techniczną logistyki stanowią magazyny wysokiego składowania z rozwiązaniami dojazdowymi oraz systemem WMS. Rozwiązania te pozwalają na efektywne zarządzanie procesami magazynowymi tj.: automatyzacji procesu umieszczania na regałach i pobierania asortymentów materiałów, oraz dostarczania ich do punktów wydawania na produkcję lub na sprzedaż. Rozwiązania informacyjne logistyki zakupów, produkcji i sprzedaży stanowią systemy zintegrowane klasy ERP, gdzie w Belma Accessories Systems Sp. z o.o. wykorzystuje się MS Dynamics AX. Równolegle zapewnienie wyżej wymienionych standardów, tworzy podstaw

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.