Nasze publikacje

Pokładowy system decyzyjny wspomagający proces eksploatacji środków transportu

Autor
JAROSŁAW DECZYŃSKI
Słowa kluczowe
monitorowanie, system diagnostyczny, zdatność, eksploatacja, użytkowanie,
system doradczy
Streszczenie

Firmy transportowe nie prowadzą celowego działania w kierunku monitorowania stanu technicznego pojazdów w trakcie użytkowania i nie istnieje system monitorowania stanu technicznego środków transportu wykorzystujacy pokładowy system podejmowania decyzji. Proponowany Pokładowy System Podejmowania Decyzji prowadzi w sposób ciągły analizę symptomów diagnostycznych sczytywanych ze złącz diagnostycznych i szyny CAN pojazdu, a po przekroczeniu zadanych wartości krytycznych za pośrednictwem technologii GPS/GPRS powiadamia wraz z sygnałami lokalizacji położenia, kierownictwo eksploatacji firmy transportowej o stanie uszkodzenia środka transportu. Wzbogaca to powszechnie stosowane systemy o analizę parametrów diagnostycznych.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.