Nasze publikacje

Diagnostyka eksploatacyjna pieca szklarskiego z zastosowaniem hybrydowego systemu wizyjnego

Autor
PIOTR CZAJKA, PIOTR GARBACZ
Słowa kluczowe
diagnostyka eksploatacyjna, przemysł szklarski, hybrydowy system wizyjny
Streszczenie

W artykule przedstawiono metodą diagnostyki pieca szklarskiego z zastosowaniem hybrydowego systemu wizyjnego umożliwiającego jednoczesną obserwację w paśmie widzialnym i podczerwieni. Termowizja pozwala na bezkontaktowy pomiar rozkładu temperatury na zewnętrznych powierzchniach pieca. Na tej podstawie można zlokalizować miejsca kumulacji ciepła, w których istnieje największe prawdopodobieństwo awarii. Kamera pasma widzialnego zapewnia przyspieszenie lokalizacji i identyfikacji kontrolowanych obiektów oraz ułatwienie interpretacji wyników z kamery termowizyjnej. W artykule zaproponowano metodę wspomagania pomiarów dużych powierzchni pieca za pomocą markerów laserowych pozwalających na przeprowadzenie dokładnej inspekcji bez ryzyka pominięcia istotnych obszarów.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.